Wisła Skolnity

Powrót po roku w miejsce gdzie skręciłem kostkę.