Elektryka

Powoli do przodu. Uziom już jest, zaczynam projektować rozdzielnie.