Świąteczna iluminacja

A wieczorem poszliśmy zobaczyć otwarcie świątecznej iluminacji. Doszliśmy od ronda de Gaulle`a aż na Stare Miasto i z powrotem. Dla Szymcia główną atrakcję stanowiły rodzinne bitwy śnieżne.