600 km

Licznik pokazuje coraz więcej, nie ma zmiłuj.
Już 600 zarejestrowanych km za nami.