Nowe nasadzenia

W lesie nr II pojawiła się wierzba hakuro. Taras nam zakwitł śliwkowo…