Rozdzielnia uzbrojona

Jeszcze muszę skończyć gniazdka i zrobić pomiary.