Powrót do domu

Niestety to już koniec wyjazdu, 7 godz za kółkiem i znowu jesteśmy w warszawie.
W najbliższych dniach napiszemy jakieś podsumowanie.