Jaskinia

Dziś Szymon po raz pierwszy zszedł pod ziemie i… zasnął po chwili, spal potem i spal ze dwie godz spaceru we mgle.

Ciemno tu