Wodny odpoczynek

Cały dzień w wodzie.

Wysłano ze smartfonu Sony Xperia™