Monte Baldo

Dziś chodzimy po górach. Dopiero powyżej 1000m jest przyjemny chłodek.
08014 08013